Photo 1464938050520 Ef2270bb8ce8 (1)

UPDATE MEDEDINGINGSRECHTELIJKE ASPECTEN VAN POSTCONTRACTUELE CONCURRENTIEVERBODEN IN FRANCHISEOVEREENKOMSTEN

31 december 2016

In het tijdschrift Contracteren (aflevering 4, 2016) bespreekt mr. H.E. Urlus de mededingingsrechtelijke implicaties voor het postcontractuele concurrentieverbod en de toelaatbaarheid van zo een beding.

De bijdrage ziet op mededingingsrechtelijke ontwikkelingen bij postcontractuele concurrentieverboden in franchiseovereenkomsten en de implicaties van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de beschikking La Retoucherie de Manuele. De auteur stelt de vraag of dergelijke bedingen in de context van franchise nog kunnen worden aangemerkt als noodzakelijke nevenrestricties. Dat is van belang, omdat dergelijke nevenrestricties zijn onttrokken aan mededingingsrechtelijke toetsing, waardoor de merkbaarheid geen rol meer speelt. De auteur wijst erop dat bij een mededingingsrechtelijke toetsing van postcontractuele concurrentieverboden meer factoren van belang zijn dan slechts een belangenafweging tussen partijen.

Klik HIER om het volledige artikel te lezen.