Franchise Pre Contractuele Fase (1)

Samenloop franchise & huur: implicaties van de Wet franchise

14 maart 2023

In het tijdschrift Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte (aflevering 1, 2023) bespreken mr. K.M. Verdurmen en mr. S. ten Wolde de implicaties van de Wet franchise voor de franchiseovereenkomst in samenhang met een huurovereenkomst.

De afgelopen decennia is het aantal franchiseformules dat wereldwijd actief is, enorm gegroeid. Tegenwoordig zijn alleen al in Nederland zo'n 900 franchiseformules actief, met rond de 33.000 franchisevestigingen waar bijna 400.000 personen werkzaam zijn. Verschillende ontwikkelingen vroegen om regulering van de franchisesamenwerking. Op 1 januari 2021 is daarom de Wet franchise in werking getreden. In dit artikel gaan de auteurs in op de implicaties van de Wet franchise voor de franchiseovereenkomst in samenhang met een huurovereenkomst. Bijzondere aandacht besteden zij aan de vraag wat de rol van open normen in de Wet franchise is in het kader van de goedkeuringsprocedure voor van de wet afwijkende bedingen in de huurovereenkomst.

Klik HIER om het volledige artikel te lezen.