Shutterstock 2021

Franchising na 1 januari 2021: rechts- en forumkeuze in Europese franchiseverhoudingen

8 februari 2023

In het Tijdschrift Ondernemingsrechtpraktijk (aflevering 1, 2023) bespreken mr. T.S. Jansen en mr. J. van Hemel de vraag in hoeverre de toepassing van de Wet franchise in (Europese situaties) kan worden weggecontracteerd.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet franchise lijkt de sector vooral bezig met (overleg omtrent) de aanpassing van contractuele rechtsverhoudingen en (informatie)organisatiestructuren om compliant te zijn. In dat licht dringt de vraag op in hoeverre de toepassing van de Wet franchise in (Europese situaties) kan worden weggecontracteerd.

Klik HIER om het volledige artikel te lezen.