Shutterstock Knowhow Cubus

De franchiseovereenkomst zonder (zware eisen aan) knowhow

1 april 2023

In het tijdschrift Contracteren (aflevering 1, 2023) bespreekt mr. A.W. Dolphijn de betekenis van het begrip ‘knowhow’ voor franchiseovereenkomsten.

Voor de kwalificatie als franchiseovereenkomst vereist de Wet franchise dat sprake is van een franchiseformule waarvan knowhow een onderdeel is. Aan die knowhow worden in deze wet hoge eisen gesteld. Als aan deze vereisten niet voldaan wordt, is er geen sprake van een franchiseovereenkomst en missen de beschermende bepalingen van de Wet franchise toepassing. De vraag is waarom er dergelijke hoge eisen aan knowhow gesteld worden. Geconcludeerd wordt dat het bestanddeel van de noodzakelijk aanwezige ‘knowhow’ in de franchiseformule afgezwakt zou moeten worden, zodat de wettelijke definitie van de franchiseovereenkomst ruimer wordt.

Klik HIER om het volledige artikel te lezen.