Shutterstock Franchise Agreement

Het non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst anno 2023

1 april 2023

In het tijdschrift Contracteren (aflevering 1, 2023) bespreekt mr. J.H. Kolenbrander de jurisprudentie uit het jaar 2022 gewezen op het gebied van het non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst.

In deze bijdrage wordt thematisch jurisprudentie uit het jaar 2022 besproken omtrent het postcontractuele non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de invloed van de Wet franchise nu deze wet voorschriften stelt aan postcontractuele non-concurrentiebedingen in franchiseovereenkomsten.

Klik HIER om het volledige artikel te lezen.