Shutterstock 2152427807

Vaststellen en toerekenen van goodwill bij franchise

14 oktober 2022

In het tijdschrift Contracteren beschrijft mr. Y. Hafez artikel 7:920 lid 1 BW. Volgens artikel 7:920 lid 1 BW moeten franchiseovereenkomsten een goodwillregeling bevatten. In deze bijdrage wordt ingegaan op de vraag waaraan zo’n regeling moet voldoen, en wat rechtens is indien partijen geen regeling treffen, dan wel een regeling treffen die nietig is.

Klik HIER om het volledige artikel te lezen.