Architecture 2256489 640

HET EENZIJDIG WIJZIGINGSBEDING IN DE FRANCHISEOVEREENKOMST

30 maart 2018

De vraag of de franchiseformule door de franchisegever gewijzigd zou mogen worden, en in hoeverre, kan een bron van conflicten zijn. Bij de beoordeling gaat het om de formulering van het wijzigingsbeding, de wijziging zelf en overige omstandigheden. Tegen deze achtergrond wordt in het tijdschrift Contracteren (aflevering 1, 2018) door mr. A.W. Dolphijn bezien welke factoren van belang kunnen zijn bij een toelaatbaar beroep van een franchisegever op een beding in een franchiseovereenkomst tot eenzijdige wijziging van de franchiseformule.

Franchiseovereenkomsten worden doorgaans voor een relatief lange tijd afgesloten en in die periode kan er veel gebeuren. De kern van de franchiseovereenkomst is in de regel het verlenen van een recht tot exploitatie van een franchiseformule. Ontwikkelingen in de markt, concurrentiemutaties, nieuwe wetgeving of veranderend gedrag van klanten kunnen aanleiding zijn voor de franchisegever om wijzigingen door te voeren. In veel franchiseovereenkomsten heeft de franchisegever daarom het recht bedongen om, lopende de franchiseovereenkomst, de franchiseformule te wijzigen. Met de franchiseformule wordt dan niet alleen gedoeld op de uiterlijke kenmerken van het product of de dienst die de franchisenemer zal verhandelen, maar met name ook het verdienmodel voor partijen.

De vraag of de franchiseformule door de franchisegever gewijzigd zou mogen worden, en in hoeverre, kan een bron van conflicten zijn. Bij de beoordeling gaat het om de formulering van het wijzigingsbeding, de wijziging zelf en overige omstandigheden. Tegen deze achtergrond wordt in deze bijdrage bezien welke factoren van belang kunnen zijn bij een toelaatbaar beroep van een franchisegever op een beding in een franchiseovereenkomst tot eenzijdige wijziging van de franchiseformule.

Klik HIER om het volledige artikel te lezen.