Breather 16339

Franchising na 1 januari 2021

26 november 2020

De Wet franchise introduceert voorschriften omtrent de inhoud van de franchiseovereenkomst, informatieverplichtingen en gedragsnormen. Timo Jansen en Anne Spaargaren hebben in het Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk (TOP 2020/6) deze voorschriften uiteengezet.

Na een lange aanloop heeft de Tweede Kamer op 16 juni 2020 de Wet franchise aangenomen. Op 30 juni 2020 volgde de Eerste Kamer. De Wet franchise treedt op 1 januari 2021 in werking. De Wet franchise introduceert voorschriften omtrent de inhoud van de franchiseovereenkomst, informatieverplichtingen en gedragsnormen.

Vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw heeft franchise in Nederland een hoge vlucht genomen als bedrijfsmodel. In 1975 waren er 57 franchiseketens in Nederland. In 1980 waren dat er 110 en in 1990 zelfs al 302. Vandaag de dag is franchise van groot belang voor de Nederlandse economie. Het betreft circa 920 franchiseformules, met ruim 34.340 franchisevestigingen. Hiermee zijn meer dan 370.000 arbeidsplaatsen en een jaarlijkse omzet van ruim € 38 miljard gemoeid. Franchise heeft zich tot deze economische factor van belang ontwikkeld, zonder een bijzondere wette­lijke regeling van de franchiseovereenkomst, maar met de ‘vrijheid in gebondenheid’ die het algemene verbintenissen­recht bood: partijen hebben contractsvrijheid, maar zijn ook verplicht zich de gerechtvaardigde belangen van hun wederpartij aan te trekken.

Dat verandert per 1 januari volgend jaar. Na een lange aanloop – door onderzoek door het Economisch Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf (EIM) naar de franchi-sesector, aanhoudende berichten in diverse media over ‘misstanden’ in de franchisesector, mislukte zelfregulering middels de Nederlandse Franchise Code (NFC) die draag­vlak ontbeerde, de ondertussen gebruikelijke internetcon-sultatie en het op 12 december 2019 verkregen advies van de Raad van State – heeft de Tweede Kamer op 16 juni 2020 met een tweetal amendementen de Wet franchise aangenomen en op 30 juni 2020 volgde de Eerste Kamer. De Wet franchise treedt op 1 januari 2021 in werking.

Klik HIER om het volledige artikel te lezen.