Architecture 2256489 640

DE INVLOED VAN DOOR EEN FRANCHISEGEVER VERSTREKTE PROGNOSE VOORAFGAAND AAN HET SLUITEN VAN EEN FRANCHISEOVEREENKOMST

1 december 2002

In het tijdschrift Contracteren (aflevering 4, 2002) bespreekt mr. dr. A.J.J. van der Heiden de precontractuele informatieverschaffing aan beoogd franchisenemers.

Klik HIER om het volledige artikel te lezen.