Shutterstock Ondertekenen Contract

De invloed van de Wet franchise op de goedkeuring van afwijkende bedingen in huurovereenkomsten (art. 7:291 BW)

16 juni 2021

Op 1 januari 2021 is de nieuwe Wet franchise in werking getreden. Hoewel de franchisesector belangrijk is voor de Nederlandse economie, bestond er geen regelgeving die speciaal bedoeld was voor franchiseovereenkomsten. Door de invoering van de Wet franchise is de franchiseovereenkomst een benoemde overeenkomst geworden.

Dit heeft gevolgen voor de relatie huur en franchise. Deze bijdrage bespreekt eerst de samenloop tussen huur en franchise in het algemeen, de huidige stand van zaken - met name in de rechtspraak - met betrekking tot het goedkeuren van afwijkende bedingen in franchiserelaties en de nieuwe Wet franchise. Vervolgens wordt ingegaan op de recent ingevoerde Wet franchise en de invloed die deze wet naar verwachting van auteurs zal hebben op de 'goedkeuringspraktijk' van afwijkende bedingen in huurovereenkomsten.

KlikĀ HIERĀ om het volledige artikel te lezen.