Photo 1462396240927 52058A6a84ec

DE FRANCHISENEMERSVERENIGING EN DE BINDING VAN FRANCHISENEMERS

31 maart 2019

In het tijdschrift Contracteren (aflevering 1, 2019) gaat mr. A.W. Dolphijn in op de vraag of een franchisenemer op grond van de franchiseovereenkomst gebonden is aan afspraken die de franchisenemersvereniging met de franchisegever maakt.

Is een franchisenemer gebonden aan afspraken die de franchisenemersvereniging met de franchisegever maakt?

In het kader van een mogelijke wettelijke regeling omtrent franchising in het Burgerlijk Wetboek (BW), in navolging van de uitgangspunt in het regeerakkoord, heeft de staatssecretaris een aantal deelgebieden genoemd waarop de focus ligt ter bescherming van de positie van de franchisenemer(s) jegens de franchisegever. Een van die deelgebieden betreft het overleg tussen de franchisegever en (het collectief van) franchisenemers. Op 12 december 2018 is een tweede conceptwetsvoorstel gepubliceerd. In artikel 7:919 lid 4 sub a BW van het concept is bepaald dat de franchisegever bij wijzigingen van de franchiseovereenkomst, die aanzienlijke gevolgen hebben of kunnen hebben voor de exploitatie van de franchiseformule door de franchisenemer, voorafgaande instemming vergt van een twee derde meerderheid van het vertegenwoordigd orgaan van de franchisenemers, indien een dergelijk orgaan aanwezig is.

In veel franchiseovereenkomsten is bepaald dat een franchisenemer verplicht lid is van de franchisenemersvereniging. Ook kan bepaald zijn dat de franchisenemer gehouden is aan de afspraken die de franchisegever met de franchisenemersvereniging maakt. Dit kan de positie van de franchisenemers onder omstandigheden versterken, maar soms wordt een franchisenemersvereniging door de franchisegever juist als sturingsmechanisme gebruikt om de formule te herijken of om aanvullende afspraken te maken.

In deze bijdrage zal nader bezien worden wanneer een franchisenemer door tussenkomst van de franchisenemersvereniging al dan niet gehouden is aan de afspraken die de franchisenemersvereniging met de franchisegever maakt, in het spanningsveld tussen de franchisegever, de individuele franchisenemer en het collectief van franchisenemers.

Klik HIER om het volledige artikel te lezen.