Jurisprudentie

Filter
24-11-2020
GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN, ECLI:NL:GHARL:2020:9684

Hoger beroep tegen op tegenspraak gewezen verstekvonnis; geen hoger beroep tegen het achterwege laten van verwijzing en tegen relatieve onbevoegdheid; criterium bestuurdersaansprakelijkheid jegens een vennootschapsschuldeiser; voortzetting onderneming in nieuwe vennootschappen; bewuste verhaalsbenadeling.

Artikel 6:162 BW;

Artikelen 71 lid 5, 110 lid 3, 139, 143 lid 1, 335 lid 1 Rv.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen

29-10-2020
PARKET BIJ DE HOGE RAAD, ECLI:NL:PHR:2020:1077

De beslissingsruimte van de Inspecteur bij ‘kan’-bepalingen, in het bijzonder bij premie-sectorindeling van werkgevers

Gemeenschappelijke bijlage bij de conclusies van 29 oktober 2020 in de proefprocedures met rolnummers 20/01377, 20/01378, 20/01379 en 20/01380

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen

29-10-2020
PARKET BIJ DE HOGE RAAD, ECLI:NL:PHR:2020:996

Deze zaak is één van vier proefprocedures van franchiseketens (twee supermarkten en twee bouwmarkten) over de concernbepaling van art. 5.4(1) van de Regeling Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) voor de indeling van werkgevers in premie-sectoren naar werkloosheidsrisico.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

29-10-2020
PARKET BIJ DE HOGE RAAD, ECLI:NL:PHR:2020:997

Deze zaak is één van vier proefprocedures van franchiseketens (twee supermarkten en twee bouwmarkten) over de concernbepaling van art. 5.4(1) van de Regeling Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) voor de indeling van werkgevers in premie-sectoren naar werkloosheidsrisico.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

29-10-2020
PARKET BIJ DE HOGE RAADECLI:NL:PHR:2020:1071

Deze zaak is één van vier proefprocedures van franchiseketens (twee supermarkten en twee bouwmarkten) over de concernbepaling van art. 5.4(1) van de Regeling Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) voor de indeling van werkgevers in premie-sectoren naar werkloosheidsrisico.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

29-10-2020
PARKET BIJ DE HOGE RAAD, ECLI:NL:PHR:2020:1075

Deze zaak is één van vier proefprocedures van franchiseketens (twee supermarkten en twee bouwmarkten) over de concernbepaling van art. 5.4(1) van de Regeling Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) voor de indeling van werkgevers in premie-sectoren naar werkloosheidsrisico.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

22-10-2020
RECHTBANK NOORD-HOLLAND, ECLI:NL:RBNHO:2020:8261

Er is niet voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor inlenersaansprakelijkheid. Niet aannemelijk is immers dat de schoonmakers onder leiding of toezicht van eiseres stonden.

Wel kan eiseres aansprakelijk gesteld worden voor onbetaalde naheffingsaanslagen loonheffing op basis van ketenaansprakelijkheid. De schoonmaakwerkzaamheden waren zodanig ingebed in de organisatie van het bedrijf van eiseres dat deze kunnen worden aangemerkt als behorend tot de normale bedrijfsuitoefening.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

22-10-2020
RECHTBANK GELDERLAND, ECLI:NL:RBGEL:2020:5763

Mede gelet op beperkingen van een kort geding procedure is onvoldoende aannemelijk geworden dat voormalig franchisenemer in strijd met de franchiseovereenkomst (pop-up) pepernotenwinkels exploiteert.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

21-10-2020
RECHTBANK GELDERLAND, ECLI:NL:RBGEL:2020:5589

Franchise dierenspeciaalzaak. Dwaling en onrechtmatige daad, wel op grond van de ondeugdelijke omzetprognose, niet op grond van de vestigingsplaatsanalyse. Financiële gevolgen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

16-10-2020
RECHTBANK ROTTERDAM, ECLI:NL:RBROT:2020:10679

Vaststellingsovereenkomst, uitleg contractuele boete

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen