Jurisprudentie

Filter
30-06-2021
Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2021:2840

Kort geding. Franchisegever moet aanbod tot sluiten franchiseovereenkomst dat is gedaan in het kader van het verstrekken van het precontractuele informatiepakket gestand doen. Artikel 7:913 en 914 BW.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

22-06-2021
Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2021:2245

Vernietiging franchiseovereenkomst op grond van dwaling. Onjuiste (omzet- en winst)prognose. Schadevergoedingsplicht franchisegever.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

18-06-2021
Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2021:957

Verbintenissenrecht. Procesrecht. Geschil over financiële afrekening tussen franchisegever (supermarktketen) en ruim 240 franchisenemers en de vereniging van franchisenemers. Hof wijst vrijwel alle vorderingen van de franchisenemers af. Klachten over de gehanteerde maatstaf bij de uitleg van de franchiseovereenkomst, over de uitleg van daarin gehanteerde begrippen en over het passeren van bewijsaanbod.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

16-06-2021
Rechtbank Rotterdam - ECLI:NL:RBROT:2021:5502

Franchiseovereenkomst. Gestelde tekortkoming in nakoming franchiseovereenkomst. Verplichtingen franchisegever. Inspanningsverplichting of resultaatsverplichting? Vorderingen afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

16-06-2021
Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2021:2468

Einde franchiseovereenkomst. Vordering in conventie tot veroordeling franchisegever tot betaling van schadevergoeding aan franchisenemer vanwege advertentie voor opvolgend ondernemer afgewezen. Vordering in reconventie tot vergoeding contractuele boetes op grond van schending non-concurrentiebeding door franchisenemer toegewezen. Franchisenemer heeft tijdens en direct na afloop van de overeenkomst concurrerende activiteiten verricht. Partijen mogen zich uitlaten over matiging van de boetes.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

19-05-2021
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2021:3439

Geschil tussen franchisegever en franchisenemer.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

18-05-2021
Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2021:5053

Kort geding. Veroordeling tot nakoming franchiseovereenkomst. Geen onderlinge afspraak dat overeenkomst zal worden beëindigd en niet voldaan aan contractuele mogelijkheden voor tussentijdse beëindiging.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

03-05-2021
Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2021:2311

Gecombineerde verzoeken 202 Rv (voorlopig deskundigenbericht) en 843a Rv (exhibitieplicht) in franchisegeschil. Beide verzoeken afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

15-04-2021
Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2021:1351

Vordering schadevergoeding huurder op verhuurbemiddelaar afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

31-03-2021
Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2021:3039

Incident. Ontvankelijkheid. Rechtsvordering betreft anders, dan gedaagde aanvoert, geen collectieve actie ex art. 3:305c BW maar een rechtsvordering krachtens een aan eiser verstrekte last en volmacht tot incasso. Titel 14 Rv niet van toepassing. 

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen