Jurisprudentie

Filter
26-07-2023
Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2023:7014

Franchiseovereenkomst; tussentijdse opzegging rechtsgeldig?

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

18-07-2023
Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2023:4402

Kort geding. Rechtsgeldige beƫindiging franchiseovereenkomst door opzegging door (voormalig) franchisenemer. Het is niet aannemelijk dat franchisenemer in strijd met het concurrentiebeding heeft gehandeld. Er bestaat onvoldoende grond voor verstrekken van allerhande administratieve gegevens aan (voormalig) franchisegever.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

23-06-2023
Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2023:4113

Franchisegever huurt pand van hoofdverhuurder en franchisegever verhuurt deze op zijn beurt aan zijn franchisenemer. Franchisegever laat al maanden na de huur aan de hoofdverhuurder te betalen. Hoofdverhuurder wenst dan ook de huurovereenkomst met franchisegever te ontbinden. Franchisenemer vordert tussenkomst in deze procedure. De rechtbank wijst deze vordering toe.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

14-06-2023
Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2023:5992

Beƫindiging van franchiseovereenkomst. Recht op vergoeding van schade franchisenemer waarbij zij zoveel mogelijk in de toestand moet worden gebracht waarin zij zou verkeren als de franchisegever de overeenkomst zou zijn nagekomen. Schatting van schade.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

07-06-2023
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2023:3548

Vorderingen franchisenemer tot betaling van een boete en tot betaling van schadevergoeding afgewezen. Vordering tot ontbinding van de franchiseovereenkomst door franchisegever toegewezen. Doordat franchisenemer heeft geweigerd gevraagde informatie te verstrekken en orders te verwijderen, is hij tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst. Daarbij rechtvaardigt volgens de rechtbank de hoogte van de onbetaalde facturen door franchisenemer de ontbinding.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

24-05-2023
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2023:4851

Kwalificatie van de overeenkomsten tussen de dealers en reparateurs van auto's en de importeurs van deze auto's (in het bijzonder gaat het om franchiseovereenkomsten).

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

15-05-2023
Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2023:2828

Er is geen sprake van overgang van onderneming, nu de franchiseovereenkomst niet is overgedragen aan gedaagde sub 2. Gedaagde sub 1 heeft slechts een restaurant aan gedaagde sub 2 overgedragen en geen restaurant volgens de franchiseformule. Doordat geen sprake is van overgang van onderneming is de werknemer nog steeds in dienst bij gedaagde sub 1.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

13-04-2023
Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2023:2568

Kort geding. Handel. Gestelde concurrerende activiteiten onvoldoende duidelijk om op grond daarvan en binnen het bestek van dit kort geding, waarin in beginsel geen ruimte is om nader bewijs bij te brengen door bijvoorbeeld het horen van getuigen en deskundigen, voorshands te kunnen oordelen dat aan de zijde van de bestuurder sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 4.2 sub e van de aandeelhoudersovereenkomst.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

13-04-2023
Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2023:2567

Kort geding. Franchisegever meent dat aandelen in franchisenemer in strijd met de franchiseovereenkomst zijn overgedragen, nu deze niet eerst aan franchisegever zijn aangeboden. Franchisegever vordert openheid van zaken inzake de overdracht van de aandelen. Deze vordering wordt afgewezen. Ook al zou franchisenemer in strijd met de franchiseovereenkomst hebben gehandeld, dan dient franchisegever te onderbouwen dat zij een rechtens te respecteren belang heeft hierbij. Dat heeft franchisegever niet gedaan. Ook de vordering tot (terug)levering van de aandelen aan franchisegever wordt afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

12-04-2023
Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2023:2074

Vorderingen van franchisenemer afgewezen. Klachtenprocedure opgenomen in het handboek niet van toepassing op deze situatie. Franchisegever heeft niet onrechtmatig gehandeld jegens franchisenemer, tevens geen sprake van handelen in strijd met artikel 7:912 BW. Ook is niet gebleken dat franchisenemer in haar eer en goede naam is aangetast. Vordering tot rectificatie wordt afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.