Jurisprudentie

Filter
16-02-2021
Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2021:1875

Kort geding. Franchise. Non-concurrentiebeding. Vordering tot vernietiging van overeenkomst op grond van dwaling is verjaard ex artikel 3:52 lid 1 sub c BW. Knowhow in de zin van artikel 1 van de Vrijstellingverordening (330/2010). Stellingen over schending zorgplicht lenen zich niet voor behandeling in kort geding. Beroep op non-concurrentiebeding is niet onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ex artikel 6:248 lid 2 BW.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

29-01-2021
HOGE RAAD, ECLI:NL:HR:2021:153

Verbintenissenrecht. Huurrecht bedrijfsruimte. Aansprakelijkheid verhuurder voor schade veroorzaakt door gebrek in het gehuurde (aanwezigheid asbest); art. 7:208 BW. Beroep op exoneratiebeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? Art. 6:248 lid 2 BW; vereiste terughoudendheid; motivering.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

28-01-2021
RECHTBANK ROTTERDAM, ECLI:NL:RBROT:2021:637

Uitwerking franchise-overeenkomst met verplichte leverancier; substantiëringsplicht art 21 jo 111 Rv; verrekening; uitstellen opeisbaarheid veroordeling; art 3:53 lid 2 BW geheel of ten dele buitenwerkingstelling terugwerkende kracht vernietiging; geen salarispunt voor dagvaarding.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

20-01-2021
RECHTBANK ROTTERDAM, ECLI:NL:RBROT:2021:657

Geen schending door franchisenemer van non-concurrentiebeding in franchiseovereenkomst.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

05-01-2021
Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2021:16

Onlosmakelijke franchise- en onderhuurovereenkomst. Tekortkoming in nakoming franchiseovereenkomst voldoende grond voor ontruiming? Beroep op effecten corona beschouwd als beroep op onvoorziene omstandigheden ex art. 6:258 BW. Verdeling risico op basis van 50/50.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

15-12-2020
GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN, ECLI:NL:GHARL:2020:10450

Franchise en onderhuur. Ontbinding hoofdhuurovereenkomst. Latere ontbinding onderhuurovereenkomst. (Niet-)nakoming onderhuurovereenkomst in het tussenliggende tijdvak.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

15-12-2020
GERECHTSHOF DEN HAAG, ECLI:NL:GHDHA:2020:2473

Internationale handelsrelatie met betrekking tot verkoop merkkleding; bevoegdheid Nederlandse rechter; onrechtmatig handelen kledingleverancier door de verwachte beëindiging van de handelsrelatie niet tijdig mee te delen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

11-12-2020
PARKET BIJ DE HOGE RAAD, ECLI:NL:PHR:2020:1175

Huurrecht. Opzegging wegens dringend eigen gebruik. Dringend belang bij persoonlijk gebruik voldoende aannemelijk? Staat rayonbescherming ingevolge franchiseovereenkomst in de weg aan huurbeëindiging?; HR 24 januari 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2255 (Tokkie/Michael); lotsverbondenheid? Contractsoverneming? Verhuis- en inrichtingskosten.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

02-12-2020
RECHTBANK ROTTERDAM, ECLI:NL:RBROT:2020:11356

Aanvaarding franchiseovereenkomst. Provisionele vordering ex artikel 223 RV. Sluiting vestigingen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

02-12-2020
RECHTBANK ROTTERDAM, ECLI:NL:RBROT:2020:11351

Franchiseovereenkomst, uitleg overeenkomst, partijbedoeling, resultaatsverbintenis.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.