Jurisprudentie

Filter
16-07-2021
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2021:3603

Zaak is verwezen naar de kamer voor kantonzaken. Franchiseovereenkomsten en huurovereenkomsten betreffende twee New York Pizza vestigingen ontbonden door franchisegever. Volgens de kantonrechter is geen sprake van dwaling aan de zijde van de ex-franchisenemer, een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatig handelen door franchisegever. De vorderingen van de ex-franchisenemer worden afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

30-06-2021
Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2021:2840

Kort geding. Franchisegever moet aanbod tot sluiten franchiseovereenkomst dat is gedaan in het kader van het verstrekken van het precontractuele informatiepakket gestand doen. Artikel 7:913 en 914 BW.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

18-06-2021
Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2021:957

Verbintenissenrecht. Procesrecht. Geschil over financiële afrekening tussen franchisegever (supermarktketen) en ruim 240 franchisenemers en de vereniging van franchisenemers. Hof wijst vrijwel alle vorderingen van de franchisenemers af. Klachten over de gehanteerde maatstaf bij de uitleg van de franchiseovereenkomst, over de uitleg van daarin gehanteerde begrippen en over het passeren van bewijsaanbod.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

16-06-2021
Rechtbank Rotterdam - ECLI:NL:RBROT:2021:5502

Franchiseovereenkomst. Gestelde tekortkoming in nakoming franchiseovereenkomst. Verplichtingen franchisegever. Inspanningsverplichting of resultaatsverplichting? Vorderingen afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

16-06-2021
Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2021:2468

Einde franchiseovereenkomst. Vordering in conventie tot veroordeling franchisegever tot betaling van schadevergoeding aan franchisenemer vanwege advertentie voor opvolgend ondernemer afgewezen. Vordering in reconventie tot vergoeding contractuele boetes op grond van schending non-concurrentiebeding door franchisenemer toegewezen. Franchisenemer heeft tijdens en direct na afloop van de overeenkomst concurrerende activiteiten verricht. Partijen mogen zich uitlaten over matiging van de boetes.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

02-06-2021
Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2021:2245

Dwaling. Vernietiging franchiseovereenkomst vanwege het verstrekken van een onjuiste prognose.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

25-05-2021
Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2021:1466

Bekrachtiging vonnis van de rechtbank. Contractuele boete voor het niet nakomen van de franchiseovereenkomst door franchisenemer wordt toegewezen. Er is geen sprake van toerekenbaar tekortkomen dan wel onrechtmatig handelen van franchisegever.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

19-05-2021
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2021:3439

Geschil tussen franchisegever en franchisenemer.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

18-05-2021
Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2021:5053

Kort geding. Veroordeling tot nakoming franchiseovereenkomst. Geen onderlinge afspraak dat overeenkomst zal worden beëindigd en niet voldaan aan contractuele mogelijkheden voor tussentijdse beëindiging.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

04-05-2021
Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2021:3888

Ontbinding van een franchiseovereenkomst - franchisenemer moet ontbindingsschade aan franchisegever vergoeden (positief contractsbelang).

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.