Jurisprudentie

Filter
02-02-2022
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2022:793

Beëindiging franchiserelatie. Beëindiging door vaststellingsovereenkomst c.q. opzegging. Stellige ontkenning handtekening onder vaststellingsovereenkomst (159 lid 2 Rv). Gevolgen bij beëindiging door opzegging. Bewijsopdracht.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

28-01-2022
Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2022:904

Franchisegever vordert betaling van een bedrag van € 25.000 van franchisenemer, omdat franchisenemer bepalingen uit de franchiseovereenkomst niet nakomt. Op de niet nakoming daarvan staan verschillende boetes, die franchisegever in zijn totaliteit wenst te beperken tot een bedrag van € 25.000. De vordering van franchisegever wordt toegewezen. De vorderingen van franchisenemer in reconventie worden afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

18-01-2022
Gerechtshof Den Haag, ECLI:NL:GHDHA:2022:632

Centraal staat de vraag of een franchiseovereenkomst tussen geïntimeerde en appellante tot stand is gekomen en welke verplichtingen daaruit voortvloeiden. Het hof legt de overeenkomst zo uit dat het de bedoeling van partijen was om de franchiseovereenkomst aan te gaan onder de opschortende voorwaarde van succesvolle afronding van de vereiste opleiding van appellante, zodat de daaruit voortvloeiende financiële verplichtingen eerst op dat moment opeisbaar zouden zijn. Omdat appellante de opleiding niet heeft afgerond, is geen franchiseovereenkomst tot stand gekomen. De vorderingen van geïntimeerde worden afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

12-01-2022
Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2022:45

Bestuurdersaansprakelijkheid jegens verhuurder bij staking exploitatie en aanvraag faillissement.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

05-01-2022
Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2022:1

Volksbank wijzigt intermediairovereenkomst met circa 500 zelfstandig adviseurs in franchise. Gebruikmaking van die wijzigingsbevoegdheid is jegens de 25 adviseurs in deze procedure naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

31-12-2021
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2021:7986

Voorzieningenrechter bevoegd, ondanks arbitragebeding. Uitleg Master Franchise Agreement. Franchisenemer gevestigd in Saoedi-Arabië.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

29-12-2021
Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2021:6284

Opzegging door supermarktketen van franchiseovereenkomst met exploitant supermarkt niet onrechtmatig tegenover verhuurder bedrijfspand waarin supermarkt wordt geëxploiteerd. Geen sprake van samenhang tussen franchiseovereenkomst en huurovereenkomst, waardoor zich niet situatie voordoet als in HR 24 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9069 of HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1355. Supermarktketen heeft bij opzegging franchiseovereenkomst bovendien (ook) rekening gehouden met belangen verhuurder.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

22-12-2021
Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2021:13108

Tussenvonnis. Beëindiging franchiseovereenkomst. Overname onderneming en goodwillvergoeding. Non-concurrentiebeding en relatieverbod. Overgangsrecht. Deskundigenbericht.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

24-11-2021
Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2021:7334

Tussentijdse beëindiging van de franchiseovereenkomst door franchisenemer sorteert effect. Partijen hebben zich na de beëindiging ook gedragen naar de situatie dat de franchiseovereenkomst in maart 2019 tot een einde was gekomen. Franchisenemer dient wel de gehele entree fee te betalen aan de franchisegever. De (gehele) entree fee is immers ook verschuldigd indien de franchiseovereenkomst vroegtijdig eindigt.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

20-10-2021
Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2021:5240

Franchiseovereenkomst met vof. De drogisterij van de vof is overgedragen aan een B.V., maar geen contractsovername door die B.V. omdat de franchisegever daaraan niet heeft meegewerkt. De vof is daarom de facturen verschuldigd gebleven voor zaken en diensten die door de franchisegever zijn geleverd. De vennoten van de inmiddels opgeheven vof zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld van de vof.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.