Jurisprudentie

Filter
29-12-2021
Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2021:6284

Opzegging door supermarktketen van franchiseovereenkomst met exploitant supermarkt niet onrechtmatig tegenover verhuurder bedrijfspand waarin supermarkt wordt geëxploiteerd. Geen sprake van samenhang tussen franchiseovereenkomst en huurovereenkomst, waardoor zich niet situatie voordoet als in HR 24 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9069 of HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1355. Supermarktketen heeft bij opzegging franchiseovereenkomst bovendien (ook) rekening gehouden met belangen verhuurder.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

22-12-2021
Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2021:13108

Tussenvonnis. Beëindiging franchiseovereenkomst. Overname onderneming en goodwillvergoeding. Non-concurrentiebeding en relatieverbod. Overgangsrecht. Deskundigenbericht.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

24-11-2021
Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2021:7334

Tussentijdse beëindiging van de franchiseovereenkomst door franchisenemer sorteert effect. Partijen hebben zich na de beëindiging ook gedragen naar de situatie dat de franchiseovereenkomst in maart 2019 tot een einde was gekomen. Franchisenemer dient wel de gehele entree fee te betalen aan de franchisegever. De (gehele) entree fee is immers ook verschuldigd indien de franchiseovereenkomst vroegtijdig eindigt.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

20-10-2021
Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2021:5240

Franchiseovereenkomst met vof. De drogisterij van de vof is overgedragen aan een B.V., maar geen contractsovername door die B.V. omdat de franchisegever daaraan niet heeft meegewerkt. De vof is daarom de facturen verschuldigd gebleven voor zaken en diensten die door de franchisegever zijn geleverd. De vennoten van de inmiddels opgeheven vof zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld van de vof.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

19-10-2021
Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2021:3151

Franchiseovereenkomst. Financiële afwikkeling na opzegging. Bewijslevering.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

18-10-2021
Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2021:10403

Kort geding. Geschil tussen franchisenemers en franchisegever over openingstijden en betaalstroom. Vordering tot aanpassing openingstijden toegewezen, nu franchisenemer geen uniform beleid hanteert.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

11-10-2021
Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2021:9174

Afwijkend huurbeding in combinatie met franchiseovereenkomst. Rechten huurder worden niet meer aangetast door goedkeuring dan bij onthouding ervan. Geldt niet voor alle 'opvolgende' franchiseovereenkomsten.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

16-09-2021
Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2021:4512

Pv mondelinge uitspraak. Verzet ex art 2:334k en l BW ongegrond. Eyewish Franchisenemers hebben geen vordering waarvoor waarborg moet worden gegeven. Eyewish Franchisevereniging is niet ontvankelijk want niet is voldaan aan de eisen van 3:305a BW.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

14-09-2021
Rechtbank Oost-Brabant, ECLI:NL:RBOBR:2021:4983

Kort geding. Geschil over franchiseovereenkomst. Vordering tot afgifte bescheiden in conventie afgewezen. Gebrek aan spoedeisend belang. Onvoldoende aannemelijk dat bescheiden niet al zijn verstrekt. Onduidelijk of gedaagde ze nu nog heeft. Opheffen beslag in reconventie afgewezen. Niet summierlijk ondeugdelijkheid vordering aangetoond. Belangenafweging in voordeel beslaglegger.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

27-08-2021
Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2021:4157

Vordering tot inzage van klantgegevens. De vordering tot inzage van de franchisenemer wordt afgewezen. Partijen zijn op dit moment nog gebonden aan de franchiseovereenkomst, niet duidelijk is dan ook welk belang franchisenemer bij een vordering tot inzage heeft. De franchisenemer heeft verder buiten de franchiseovereenkomst om geen recht op inzage, omdat in de franchiseovereenkomst een postcontractueel non-concurrentiebeding is opgenomen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.