Jurisprudentie

Filter
05-09-2017
Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2017:4565

beroep op post-contractueel concurrentiebeding in franchiseovereenkomst.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

01-09-2017
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2017:6277

De handelsnaam en het logo van TJIN’S, een Surinaamse broodjeszaak in Amsterdam, mogen niet door anderen worden gebruikt.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

22-08-2017
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2017:7278

Na 17 jaar maakt werknemer aanspraak op winstdelingsregeling in oorspronkelijke arbeidsovereenkomst. Naar het oordeel van het hof is na een ingrijpende reorganisatie met functiewijziging een nieuwe arbeidsovereenkomst tot stand gekomen waarin geen winstdelingsregeling is opgenomen. Vordering afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

11-07-2017
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2017:3142

Bestuurdersaansprakelijkheid. Franchiseovereenkomst met vennootschap voortijdig beëindigd. Bestuurder naast vennootschap aansprakelijk voor gemiste vergoeding?

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

11-07-2017
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2017:3153

Aansprakelijkheid accountant.

Franchise-organisatie.

Vordering afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

02-06-2017
Parket bij de Hoge Raad, ECLI:NL:PHR:2017:477

Contractenrecht. Franchiseovereenkomst supermarkt. Ontbinding, omvang schadevergoeding. Berekening gederfde winst, verrekening geschat ondernemersloon, ontbreken inkomensgegevens. Fout bij omrekening jaarwinst over deel jaar. Over het hoofd zien vordering vergoeding beslagkosten. Hoge Raad doet zelf af.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

31-05-2017
Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2017:3276

Franchiseovereenkomst vernietigd wegens dwaling. Afwikkeling. Dwaling biedt geen grondslag voor schadevergoeding.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

19-05-2017
Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2017:5767

KG; artikelen 6:159 en 228 BW; concurrentiebeding.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

14-04-2017
Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2017:2147

franchiseovereenkomst en huurovereenkomst winkelruimte. Ontbinding wegens niet adequaat afronden van asbestsanering? Aanwezigheid van asbest ondanks eerdere sanering vormt gebrek art. 7:204 lid 2 BW. Verhuurder schadeplichtig.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

11-04-2017
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2017:3104

De vraag of de franchisegever gehouden is om de schade geleden door de beoogd franchisenemer te vergoeden na het afbreken van de onderhandelingen wordt ontkennend beantwoord door het hof. Volgens het hof zijn de aangevoerde omstandigheden onvoldoende om te kunnen concluderen dat de beoogd franchisenemer er gerechtvaardigd op kon vertrouwen dat er een franchiseovereenkomst tot stand zou komen. Gelet op het feit dat de franchisegever meerdere malen aan de beoogd franchisenemer duidelijk had gemaakt dat het 9-stappenplan doorlopen moest zijn, stond het franchisegever vrij om niet door te onderhandelen met de beoogd franchisenemer.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.