Jurisprudentie

Filter
20-12-2017
Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2017:6314

Franchisenemer vordert dat de kantonrechter Bruna veroordeelt tot nakoming van de franchiseovereenkomst. Bruna stelt dat kantonrechter niet bevoegd is en vordert verwijzing naar de handelskamer. Vordering van Bruna afgewezen vanwege samenhang huurovereenkomst. Omdat kantonrechter relatief niet bevoegd is wordt de zaak doorverwezen naar de Rechtbank Oost-Brabant.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

22-11-2017
Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2017:4972

Vordering in kort geding van vereniging van franchisenemers Etos om Etos en Albert Heijn te verbieden Etos producten onder de naam “Care” te verkopen in Albert Heijn winkels. Hof wijst vordering in zogeheten turbo appel alsnog, met vernietiging van het vonnis, af. Hof acht verkoop van deze producten in Albert Heijn winkels voorshands niet in strijd met tussen partijen gemaakte afspraak of anderszins in strijd met franchiseovereenkomst.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

17-11-2017
Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2017:10154

Albert Heijn en Etos worden veroordeeld om de verkoop van Etos Eigen Merk producten onder de naam “Care” in Albert Heijn supermarkten te staken, omdat zij met die verkoop in strijd handelen met de afspraak die is gemaakt met de Etos franchisenemers.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

31-10-2017
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2017:9464

Samenhangende overeenkomsten?

Sportschool heeft franchiseovereenkomst gesloten met onderneming (franchisegever) die een zogenoemd bodycheck-project had opgezet. Eén van de verplichtingen van de sportschool jegens de franchisegever was de aanschaf of lease van een cardioscan. Via de franchisegever is een leaseovereenkomst ter zake van een cardioscan tot stand gekomen tussen de sportschool en een leasemaatschappij. Op dezelfde wijze zijn tussen deze leasemaatschappij en diverse andere sportscholen leaseovereenkomsten ter zake van een cardioscan tot stand gekomen.

Het bodycheck-project wordt geen succes en de franchisegever schiet tekort in haar verplichtingen jegens de sportschool. Daarop schort de sportschool de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens de leasemaatschappij op. Bij alle andere sportscholen gebeurt hetzelfde.

Het hof is van oordeel dat geen sprake is van een zodanig feitelijk-economische samenhang tussen de leaseovereenkomst en de franchiseovereenkomst, dat (een) tekortkoming(en) van de franchisegever in de nakoming van haar verplichtingen uit de franchiseovereenkomst opschorting door de sportschool van haar verplichtingen uit de leaseovereenkomst met de leasemaatschappij kon(den) rechtvaardigen (vergelijk HR 20 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU3162).

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

31-10-2017
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2017:9463

Samenhangende overeenkomsten?

Sportschool heeft franchiseovereenkomst gesloten met onderneming (franchisegever) die een zogenoemd bodycheck-project had opgezet. Eén van de verplichtingen van de sportschool jegens de franchisegever was de aanschaf of lease van een cardioscan. Via de franchisegever is een leaseovereenkomst ter zake van een cardioscan tot stand gekomen tussen de sportschool en een leasemaatschappij. Op dezelfde wijze zijn tussen deze leasemaatschappij en diverse andere sportscholen leaseovereenkomsten ter zake van een cardioscan tot stand gekomen.

Het bodycheck-project wordt geen succes en de franchisegever schiet tekort in haar verplichtingen jegens de sportschool. Daarop schort de sportschool de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens de leasemaatschappij op. Bij alle andere sportscholen gebeurt hetzelfde.

Het hof is van oordeel dat geen sprake is van een zodanig feitelijk-economische samenhang tussen de leaseovereenkomst en de franchiseovereenkomst, dat (een) tekortkoming(en) van de franchisegever in de nakoming van haar verplichtingen uit de franchiseovereenkomst opschorting door de sportschool van haar verplichtingen uit de leaseovereenkomst met de leasemaatschappij kon(den) rechtvaardigen (vergelijk HR 20 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU3162).

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

31-10-2017
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2017:9462

Samenhangende overeenkomsten?

Sportschool heeft franchiseovereenkomst gesloten met onderneming (franchisegever) die een zogenoemd bodycheck-project had opgezet. Eén van de verplichtingen van de sportschool jegens de franchisegever was de aanschaf of lease van een cardioscan. Via de franchisegever is een leaseovereenkomst ter zake van een cardioscan tot stand gekomen tussen de sportschool en een leasemaatschappij. Op dezelfde wijze zijn tussen deze leasemaatschappij en diverse andere sportscholen leaseovereenkomsten ter zake van een cardioscan tot stand gekomen.

Het bodycheck-project wordt geen succes en de franchisegever schiet tekort in haar verplichtingen jegens de sportschool. Daarop schort de sportschool de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens de leasemaatschappij op. Bij alle andere sportscholen gebeurt hetzelfde.

Het hof is van oordeel dat geen sprake is van een zodanig feitelijk-economische samenhang tussen de leaseovereenkomst en de franchiseovereenkomst, dat (een) tekortkoming(en) van de franchisegever in de nakoming van haar verplichtingen uit de franchiseovereenkomst opschorting door de sportschool van haar verplichtingen uit de leaseovereenkomst met de leasemaatschappij kon(den) rechtvaardigen (vergelijk HR 20 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU3162).

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

11-10-2017
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2017:7310

Schadestaatprocedure na wanprestatie franchise-ovk (adm. dienstverlening); appel in hoofdzaak, vonnis evenwel ubv; franchisenemer heeft bij opzegging niet de omzet (klantenportefeuille) overgedragen aan franchisegever; bespreking scenario's.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

10-10-2017
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2017:8777

Kort geding. Concurrentiebeding franchiseovereenkomst. Diffuse situatie na opzegging overeenkomst door franchisegever.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

05-10-2017
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2017:7285

Een echtpaar dat een restaurant in Amsterdam exploiteert en ook pizza’s bezorgt hoeft het logo voorlopig niet aan te passen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

06-09-2017
Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2017:6880

Vervolg op ECLI:NL:RBGEL:2016:3802; bewijswaardering; bewijs schending concurrentiebeding niet geleverd.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.