Jurisprudentie

Filter
05-06-2019
Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2019:4579

Koopovereenkomst is niet rechtsgeldig door curator vernietigd door middel van beroep op faillissementspauliana (art. 42 Fw). Door rechtshandeling zijn schuldeisers niet benadeeld. Geen sprake van misbruik van omstandigheden en onrechtmatige daad door koper.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

24-05-2019
Rechtbank Oost-Brabant, ECLI:NL:RBOBR:2019:2968

Kort geding. Uitleg franchiseovereenkomst. Vraag of franchisegever eenzijdig supermarktformule mag wijzigen. Ingrijpende gevolgen. Terughoudendheid in kort op zijn plaats. Ordemaatregel om continuïteit supermarkt te waarborgen. Overige vorderingen worden afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

24-04-2019
Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2019:2627

Bevoegdheid bij gemengde overeenkomst. Opzegging duurovereenkomst samenwerking sportaccommodatie en personal trainer. Schadevergoeding wegens te korte opzegtermijn; Gevorderde vergoeding wegens andere gestelde tekortkomingen afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

17-04-2019
Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2019:3248

Franchiseovereenkomst. Gevoegde zaken. Zaak 1: Franchisegever is eiseres, franchisenemer gedaagde. In conventie geen schending van zorgplicht, inspanningsverplichting en geheimhoudingsplicht door franchisegever. Vorderingen afgewezen. In reconventie betalingsachterstand door franchisenemer. Vordering toegewezen. Zaak 2: Franchisegever is eiseres, indirect aandeelhouder van franchisenemer is gedaagde. Indirect aandeelhouder franchisenemer is privé gebonden aan borgtochtovereenkomst. Vordering deels toegewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

10-04-2019
Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2019:4499

Overdracht van aandeel; omzetting N.V. naar B.V.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

26-03-2019
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2019:1141

franchise overeenkomst, schadevergoeding wegens niet in acht nemen van redelijke opzegtermijn (na tussenarrest ECLI:NL:GHSHE:2018:5072)

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

26-03-2019
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2019:2665

Eindarrest inzake geschil of Bakker Bart franchise-filiaal onder het verplichtstellingsbesluit van het bedrijfstakpensioenfonds valt. Zie ECLI:NL:GHARL:2018:5130 en ECLI:NL:GHARL:2018:8311.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

25-03-2019
Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2019:2630

Verbroken franchiserelatie. Geen sprake van beëindiging van de franchiseovereenkomst met wederzijds goedvinden. Gestelde tekortkomingen leveren geen grond voor ontbinding van de franchiseovereenkomst op. Franchiseovereenkomst is wel rechtsgeldig opgezegd, wederzijdse rechten en plichten blijven gedurende opzegtermijn van kracht. Geldvordering in reconventie staat deels voldoende vast.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

26-02-2019
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2019:697

Franchiseovereenkomst. Ontvankelijkheid verzet. Beroep franchisenemer op dwaling wegens ondeugdelijke prognoses en gebrek aan ondersteuning verworpen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

22-02-2019
Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2019:1544

Toetsing afwijkend huurbeding in de zin van artikel 7:291 lid 2 BW. Koppeling van de huurovereenkomst bedrijfsruimte met de franchiseovereenkomst. Voldoende compensatie? Concurrentiebeding. Goedkeuring afgewezen in verband met (mede) strijd met artikel 7:231 BW.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.