Jurisprudentie

Filter
16-09-2020
RECHTBANK DEN HAAG, ECLI:NL:RBDHA:2020:12258

Bestuurdersaansprakelijkheid, onrechtmatige daad.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

09-09-2020
Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2020:3845

Kort geding. Franchiseketen. Contant betaalde bestellingen niet geregistreerd in kassasysteem, naast andere verwijten over en weer. Mag de franchisegever de ontbinding van een franchiseovereenkomst en huurovereenkomst op dit moment effectueren?”

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

29-07-2020
Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2020:7337

Onteigening, schadeloosstelling eigenaar en huurder. Eliminatie, waardering en aan te nemen verwachtingswaarde. Huurder is een bouwmarkt, discussie o.a. gevolgen liquidatie, good will en voortgezet gebruik om niet. Bespreking kosten bijstand partijen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

30-06-2020
Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2020:1839

Vergoeding verschuldigd voor voortgezet gebruik van (franchise)faciliteiten na einde van (franchise)overeenkomst tijdens onderhandelingen over nieuwe vorm van samenwerking? Schending van non-concurrentiebeding. Art. 6:248 lid 2 BW.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

29-05-2020
Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2020:3860

Franchiseovereenkomst. Afwijzing vordering van franchisenemer om franchisegever te veroordelen om verder te onderhandelen over nieuwe franchiseovereenkomst.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

20-05-2020
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, ECLI:NL:RBZWB:2020:2217

Franchise. Fouten in marktonderzoeken? Beroep op dwaling jegens franchisegever en onrechtmatige daad door marktonderzoeker. Wezenlijke fout in omzetprognoses onvoldoende gesteld. Onterechte buitengerechtelijke vernietiging overeenkomsten. Vorderingen franchisenemer afgewezen.

Exploitatie voortijdig gestaakt door franchisenemer. Tekortkoming in de nakoming. Vordering franchisegever tot vergoeding gederfde huur, marketing- en franchisefees toegewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

14-04-2020
Gerechtshof Den Haag, ECLI:NL:GHDHA:2020:821

Alleen partijen die betrokken zijn geweest in de hoofdzaak, kunnen als partij worden gedagvaard in de schadestaatprocedure ex artikel 613 Rv. Het uitgaan van een andere (en dus onjuiste) wetsinterpretatie levert nog geen misbruik van procesrecht op.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

14-04-2020
Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2020:1122

Franchise. Uitleg franchiseovereenkomst. Rechtsgeldige ontbinding. Ongedaanmakingsverplichting? Begroting buitengerechtelijke kosten. Vordering tot betaling volledige proceskosten op grond van misbruik procesrecht.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

19-03-2020
Rechtbank Overijssel, ECLI:NL:RBOVE:2020:1198

Nakomen franchiseovereenkomst door franchisegever. O.a. eenzijdige (prijs)wijziging van inkoop- en verkoopprijzen verse maaltijden toegestaan? Uitleg franchiseovereenkomst.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

27-02-2020
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2020:1201

Kappersbedrijf=290-bedrijf. Geen sprake van voor publiek toegankelijk lokaal. Dus 230a-ruimte. Huurovereenkomst beëindigd, ontruiming toegewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.