Jurisprudentie

Filter
29-10-2020
PARKET BIJ DE HOGE RAADECLI:NL:PHR:2020:1071

Deze zaak is één van vier proefprocedures van franchiseketens (twee supermarkten en twee bouwmarkten) over de concernbepaling van art. 5.4(1) van de Regeling Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) voor de indeling van werkgevers in premie-sectoren naar werkloosheidsrisico.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

29-10-2020
PARKET BIJ DE HOGE RAAD, ECLI:NL:PHR:2020:1075

Deze zaak is één van vier proefprocedures van franchiseketens (twee supermarkten en twee bouwmarkten) over de concernbepaling van art. 5.4(1) van de Regeling Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) voor de indeling van werkgevers in premie-sectoren naar werkloosheidsrisico.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

22-10-2020
RECHTBANK NOORD-HOLLAND, ECLI:NL:RBNHO:2020:8261

Er is niet voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor inlenersaansprakelijkheid. Niet aannemelijk is immers dat de schoonmakers onder leiding of toezicht van eiseres stonden.

Wel kan eiseres aansprakelijk gesteld worden voor onbetaalde naheffingsaanslagen loonheffing op basis van ketenaansprakelijkheid. De schoonmaakwerkzaamheden waren zodanig ingebed in de organisatie van het bedrijf van eiseres dat deze kunnen worden aangemerkt als behorend tot de normale bedrijfsuitoefening.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

22-10-2020
RECHTBANK GELDERLAND, ECLI:NL:RBGEL:2020:5763

Mede gelet op beperkingen van een kort geding procedure is onvoldoende aannemelijk geworden dat voormalig franchisenemer in strijd met de franchiseovereenkomst (pop-up) pepernotenwinkels exploiteert.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

21-10-2020
RECHTBANK GELDERLAND, ECLI:NL:RBGEL:2020:5589

Franchise dierenspeciaalzaak. Dwaling en onrechtmatige daad, wel op grond van de ondeugdelijke omzetprognose, niet op grond van de vestigingsplaatsanalyse. Financiële gevolgen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

16-10-2020
RECHTBANK ROTTERDAM, ECLI:NL:RBROT:2020:10679

Vaststellingsovereenkomst, uitleg contractuele boete

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen

16-10-2020
PARKET BIJ DE HOGE RAAD, ECLI:NL:PHR:2020:966

Franchising. Uitleg overeenkomst. Zijn partijen gebonden aan de door wederzijdse accountants aan de overeenkomst gegeven uitleg? Waardering schriftelijke getuigenverklaringen. Invloed van ongelijkwaardigheid partijen op uitleg van de overeenkomst.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

14-10-2020
RECHTBANK OOST-BRABANT, ECLI:NL:RBOBR:2020:4979

De vraag die moet worden beantwoord is of gedaagde de duurovereenkomst op juiste wijze heeft opgezegd. Daarnaast speelt de vraag of gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld door de VOG op echtheid te laten controleren

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

12-10-2020
RECHTBANK NOORD-NEDERLAND, ECLI:NL:RBNNE:2020:3514

Franchisenemer vordert vernietiging franchiseovereenkomst wegens dwaling ter zake van de te behalen omzet dan wel ontbinding van die overeenkomst wegens wanprestatie. Beide vorderingen worden afgewezen. In de overeenkomst wordt alleen gesproken over minimumomzet die door alle franchisenemers moet worden behaald. Geen prognose. De reconventionele vordering van de franchisegever tot betaling van schadevergoeding dan wel franchisefee wordt deels toegewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

29-09-2020
GERECHTSHOF DEN HAAG, ECLI:NL:GHDHA:2020:1711

Uitleg bepaling inzake optierecht in standaard-franchise overeenkomst.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.