Jurisprudentie

Filter
05-01-2021
Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2021:16

Onlosmakelijke franchise- en onderhuurovereenkomst. Tekortkoming in nakoming franchiseovereenkomst voldoende grond voor ontruiming? Beroep op effecten corona beschouwd als beroep op onvoorziene omstandigheden ex art. 6:258 BW. Verdeling risico op basis van 50/50.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

15-12-2020
GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN, ECLI:NL:GHARL:2020:10450

Franchise en onderhuur. Ontbinding hoofdhuurovereenkomst. Latere ontbinding onderhuurovereenkomst. (Niet-)nakoming onderhuurovereenkomst in het tussenliggende tijdvak.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

15-12-2020
GERECHTSHOF DEN HAAG, ECLI:NL:GHDHA:2020:2473

Internationale handelsrelatie met betrekking tot verkoop merkkleding; bevoegdheid Nederlandse rechter; onrechtmatig handelen kledingleverancier door de verwachte beëindiging van de handelsrelatie niet tijdig mee te delen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

11-12-2020
PARKET BIJ DE HOGE RAAD, ECLI:NL:PHR:2020:1175

Huurrecht. Opzegging wegens dringend eigen gebruik. Dringend belang bij persoonlijk gebruik voldoende aannemelijk? Staat rayonbescherming ingevolge franchiseovereenkomst in de weg aan huurbeëindiging?; HR 24 januari 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2255 (Tokkie/Michael); lotsverbondenheid? Contractsoverneming? Verhuis- en inrichtingskosten.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

02-12-2020
RECHTBANK ROTTERDAM, ECLI:NL:RBROT:2020:11356

Aanvaarding franchiseovereenkomst. Provisionele vordering ex artikel 223 RV. Sluiting vestigingen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

02-12-2020
RECHTBANK ROTTERDAM, ECLI:NL:RBROT:2020:11351

Franchiseovereenkomst, uitleg overeenkomst, partijbedoeling, resultaatsverbintenis.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

24-11-2020
GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN, ECLI:NL:GHARL:2020:9684

Hoger beroep tegen op tegenspraak gewezen verstekvonnis; geen hoger beroep tegen het achterwege laten van verwijzing en tegen relatieve onbevoegdheid; criterium bestuurdersaansprakelijkheid jegens een vennootschapsschuldeiser; voortzetting onderneming in nieuwe vennootschappen; bewuste verhaalsbenadeling.

Artikel 6:162 BW;

Artikelen 71 lid 5, 110 lid 3, 139, 143 lid 1, 335 lid 1 Rv.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen

29-10-2020
PARKET BIJ DE HOGE RAAD, ECLI:NL:PHR:2020:1077

De beslissingsruimte van de Inspecteur bij ‘kan’-bepalingen, in het bijzonder bij premie-sectorindeling van werkgevers

Gemeenschappelijke bijlage bij de conclusies van 29 oktober 2020 in de proefprocedures met rolnummers 20/01377, 20/01378, 20/01379 en 20/01380

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen

29-10-2020
PARKET BIJ DE HOGE RAAD, ECLI:NL:PHR:2020:996

Deze zaak is één van vier proefprocedures van franchiseketens (twee supermarkten en twee bouwmarkten) over de concernbepaling van art. 5.4(1) van de Regeling Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) voor de indeling van werkgevers in premie-sectoren naar werkloosheidsrisico.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.

29-10-2020
PARKET BIJ DE HOGE RAAD, ECLI:NL:PHR:2020:997

Deze zaak is één van vier proefprocedures van franchiseketens (twee supermarkten en twee bouwmarkten) over de concernbepaling van art. 5.4(1) van de Regeling Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) voor de indeling van werkgevers in premie-sectoren naar werkloosheidsrisico.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.