Jurisprudentie

Filter
31-10-2017
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2017:9463

Samenhangende overeenkomsten?

Sportschool heeft franchiseovereenkomst gesloten met onderneming (franchisegever) die een zogenoemd bodycheck-project had opgezet. Eén van de verplichtingen van de sportschool jegens de franchisegever was de aanschaf of lease van een cardioscan. Via de franchisegever is een leaseovereenkomst ter zake van een cardioscan tot stand gekomen tussen de sportschool en een leasemaatschappij. Op dezelfde wijze zijn tussen deze leasemaatschappij en diverse andere sportscholen leaseovereenkomsten ter zake van een cardioscan tot stand gekomen.

Het bodycheck-project wordt geen succes en de franchisegever schiet tekort in haar verplichtingen jegens de sportschool. Daarop schort de sportschool de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens de leasemaatschappij op. Bij alle andere sportscholen gebeurt hetzelfde.

Het hof is van oordeel dat geen sprake is van een zodanig feitelijk-economische samenhang tussen de leaseovereenkomst en de franchiseovereenkomst, dat (een) tekortkoming(en) van de franchisegever in de nakoming van haar verplichtingen uit de franchiseovereenkomst opschorting door de sportschool van haar verplichtingen uit de leaseovereenkomst met de leasemaatschappij kon(den) rechtvaardigen (vergelijk HR 20 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU3162).

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

31-10-2017
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2017:9464

Samenhangende overeenkomsten?

Sportschool heeft franchiseovereenkomst gesloten met onderneming (franchisegever) die een zogenoemd bodycheck-project had opgezet. Eén van de verplichtingen van de sportschool jegens de franchisegever was de aanschaf of lease van een cardioscan. Via de franchisegever is een leaseovereenkomst ter zake van een cardioscan tot stand gekomen tussen de sportschool en een leasemaatschappij. Op dezelfde wijze zijn tussen deze leasemaatschappij en diverse andere sportscholen leaseovereenkomsten ter zake van een cardioscan tot stand gekomen.

Het bodycheck-project wordt geen succes en de franchisegever schiet tekort in haar verplichtingen jegens de sportschool. Daarop schort de sportschool de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens de leasemaatschappij op. Bij alle andere sportscholen gebeurt hetzelfde.

Het hof is van oordeel dat geen sprake is van een zodanig feitelijk-economische samenhang tussen de leaseovereenkomst en de franchiseovereenkomst, dat (een) tekortkoming(en) van de franchisegever in de nakoming van haar verplichtingen uit de franchiseovereenkomst opschorting door de sportschool van haar verplichtingen uit de leaseovereenkomst met de leasemaatschappij kon(den) rechtvaardigen (vergelijk HR 20 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU3162).

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

11-10-2017
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2017:7310

Schadestaatprocedure na wanprestatie franchise-ovk (adm. dienstverlening); appel in hoofdzaak, vonnis evenwel ubv; franchisenemer heeft bij opzegging niet de omzet (klantenportefeuille) overgedragen aan franchisegever; bespreking scenario's.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

10-10-2017
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2017:8777

Kort geding. Concurrentiebeding franchiseovereenkomst. Diffuse situatie na opzegging overeenkomst door franchisegever.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

 

 

05-10-2017
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2017:7285

Een echtpaar dat een restaurant in Amsterdam exploiteert en ook pizza’s bezorgt hoeft het logo voorlopig niet aan te passen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

06-09-2017
Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2017:6880

Vervolg op ECLI:NL:RBGEL:2016:3802; bewijswaardering; bewijs schending concurrentiebeding niet geleverd.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

05-09-2017
Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2017:4565

beroep op post-contractueel concurrentiebeding in franchiseovereenkomst.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

01-09-2017
Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2017:6277

De handelsnaam en het logo van TJIN’S, een Surinaamse broodjeszaak in Amsterdam, mogen niet door anderen worden gebruikt.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

22-08-2017
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2017:7278

Na 17 jaar maakt werknemer aanspraak op winstdelingsregeling in oorspronkelijke arbeidsovereenkomst. Naar het oordeel van het hof is na een ingrijpende reorganisatie met functiewijziging een nieuwe arbeidsovereenkomst tot stand gekomen waarin geen winstdelingsregeling is opgenomen. Vordering afgewezen.

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen. 

11-07-2017
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2017:3142

Bestuurdersaansprakelijkheid. Franchiseovereenkomst met vennootschap voortijdig beëindigd. Bestuurder naast vennootschap aansprakelijk voor gemiste vergoeding?

Klik HIER om de volledige uitspraak te lezen.