Photo 1509130298739 651801C76e96

LICENTIES EN DE TOEPASSING VAN HET MEDEDINGINGSRECHT

10 december 2010

In het Nederlands tijdschrift voor Europees recht (aflevering 10, 2010) bespreken mr. drs. D.P. Kuipers en mr. J.I. Kohlen de verschillende aspecten die relevant zijn bij de mededingingsrechtelijke beoordeling van licentieovereenkomsten. 

In de praktijk blijkt vaak onduidelijkheid te bestaan over de vraag of het regime inzake verticale overeenkomsten, technologieoverdracht of misschien horizontale overeenkomsten van toepassing is op overeenkomsten waarbij licenties een rol spelen. In dit artikel bespreken wij de verschillende aspecten die relevant zijn bij de mededingingsrechtelijke beoordeling van licentieovereenkomsten waarbij zowel artikel 101 VWEU als artikel 102 VWEU een belangrijke plaats inneemt.

Klik HIER om het volledige artikel te lezen.