Photo 1462899006636 339E08d1844e

HORIZONTALE BETREKKINGEN IN FRANCHISERELATIES

12 september 2012

In het tijdschrift Markt & Mededinging (aflevering 4, 2012) bespreekt mr. X.A. Reintjes het besluit van de NMa van 15 december 2011, zaak 6855.

Schakelt de NMa franchising uit als middel voor regionale ondernemingen om landelijk hun diensten te kunnen aanbieden? Deze vraag staat centraal in deze annotatie. Daarbij wordt ingegaan op de concrete geschiktheid van afspraken over rayonnering om de intrabrand mededinging te beperken en het daaruit volgende effect op de interbrand mededinging in de markt. De groepsvrijstelling verticale overeenkomsten kan vervolgens van toepassing zijn, ook op franchiseconstructies waarbij franchisegever en franchisenemers mede in een horizontale relatie staan. De relatie tussen de franchisenemers met beslissende zeggenschap over de franchisegever kan echter worden getoetst aan het kartelverbod en mogelijk onderhevig zijn aan concentratietoezicht.

Klik HIER om het volledige artikel te lezen.