Working

FRANCHISE EN MEDEDINGINGSRECHT: EEN BIJZONDERE VERHOUDING

29 juni 2011

In het tijdschrift Contracteren (aflevering 3, 2011) bespreken mr. M.J. van Joolingen en mr. D.T.A. Noordeloos de verhouding tussen franchise en het mededingingsrecht.

In civiele procedures komt de verenigbaarheid van een franchiseovereenkomst met het mededingingsrecht regelmatig aan de orde. Uit de rechtspraak blijkt dat de mededingingsrechtelijke beoordeling soms te wensen overlaat of dat partijen argumenten laten liggen. In dit artikel komt eerst de mededingingsrechtelijke context van franchise aan de orde. Vervolgens worden de vanuit het mededingingsrechtelijk perspectief meest essentiƫle onderdelen van een franchiseovereenkomst toegelicht aan de hand van de Europese wetgeving en rechtspraak. Enerzijds wordt hierin de noodzaak tot bescherming van de franchisegever of het franchisenetwerk erkend. Anderzijds wordt gesteld dat de aard van franchise niet zo bijzonder is dat zij zich volledig kan onttrekken aan het mededingingsrecht.

Klik HIER om het volledige artikel te lezen.