Working

COLLECTIEVE ACTIES VAN FRANCHISENEMERS

29 maart 2020

Mr. A.W. Dolphijn bespreekt in het tijdschrift Contracteren (aflevering 1, 2020) de mogelijkheid dat als franchisenemers hun belangen jegens de franchisegever collectief organiseren, zij in beginsel materieel verdergaande bevoegdheden kunnen hebben om te ageren tegen (voorgenomen wijzigingen van) bepalingen in de modelfranchiseovereenkomst.

Als franchisenemers hun belangen jegens de franchisegever collectief organiseren, kunnen zij in beginsel materieel verdergaande bevoegdheden hebben om te ageren tegen (voorgenomen wijzigingen van) bepalingen in de modelfranchiseovereenkomst. Eendracht maakt macht!

Het collectieve actierecht van de artikelen 6:240 e.v. van het Burgerlijk Wetboek (BW) verdient hier bijzondere aandacht. Met dit collectieve actierecht kunnen belangenorganisaties namelijk opkomen tegen (voorgenomen) wijzigingen in algemene voorwaarden. In deze bijdrage zal aangevoerd worden dat dit een krachtig instrument voor georganiseerde franchisenemers kan zijn. Wel kan het botsing van belangenorganisaties van (dezelfde) franchisenemers tot gevolg hebben, en onderzocht wordt dan ook of daar wellicht een remedie voor is.

Nadat verschillende relevante ontwikkelingen op wetgevingsgebied aan de orde gekomen zijn, komt de modelfranchiseovereenkomst als set van algemene voorwaarden aan bod. Vervolgens komen de collectieve actie van de artikelen 6:240 e.v. BW door een franchisenemersorganisatie en de vergelijking met de collectieve actie van de artikelen 3:305a e.v. BW aan de orde, gevolgd door de (onwelgevallige) franchisenemersorganisatie en de mogelijke remedie van de collectieve privatieve last. Afgesloten wordt met een conclusie.

Klik HIER om het volledige artikel te lezen.