Alles over Franchise

Met de introductie van de Wet Franchise en alle discussies die daaraan vooraf zijn gegaan, is voor iedereen die in Nederland is betrokken bij franchise een nieuw tijdperk aangebroken. Het aantal adviseurs/advocaten op het gebied van franchise zal sterk toenemen en het duurt naar verwachting jaren voordat uit de (nieuwe) jurisprudentie opgemaakt kan worden hoe de diverse wettelijke bepalingen kunnen (of zelfs moeten) worden vertaald naar de praktijk. Dit maakt ook dat er steeds meer behoefte is aan een bron waar alle voorkomende informatie op het gebied van franchise te vinden is. Wet & regelgeving, achtergronden, literatuur, jurisprudentie en actualiteiten. Met de introductie van deze website wil Team Franchise van LXA Advocaten in deze behoefte voorzien.