Photo 1468779036391 52341F60b55d

NOG EEN UPDATE RECHTSPRAAK OVER HET NON-CONCURRENTIEBEDING IN DE FRANCHISEOVEREENKOMST

30 maart 2018

Geschillen tussen franchisegevers en franchisenemers over postcontractuele non-concurrentiebedingen in de franchiseovereenkomst blijven met de nodige regelmaat terugkomen in de rechtspraak. Dat is ook niet verwonderlijk, omdat het antwoord op de vraag of een ex-franchisenemer al dan niet gebonden is aan een dergelijk beding aanzienlijke gevolgen kan hebben voor zowel de ex-franchisenemer zelf als de franchisegever en de andere franchisenemers. Mr. J.H. Kolenbrander geeft in het tijdschrift Contracteren (aflevering 1, 2018) een samenvatting van recente jurisprudentie hierover.

Klik HIER om het volledige artikel te lezen.