Photo 1468779036391 52341F60b55d

NOG EEN UPDATE RECHTSPRAAK OVER HET NON-CONCURRENTIEBEDING IN DE FRANCHISEOVEREENKOMST

30 maart 2018

Geschillen tussen franchisegevers en franchisenemers over postcontractuele non-concurrentiebedingen in de franchiseovereenkomst blijven met de nodige regelmaat terugkomen in de rechtspraak. Dat is ook niet verwonderlijk, omdat het antwoord op de vraag of een ex-franchisenemer al dan niet gebonden is aan een dergelijk beding aanzienlijke gevolgen kan hebben voor zowel de ex-franchisenemer zelf als de franchisegever en de andere franchisenemers. Mr. J.H. Kolenbrander geeft in het tijdschrift Contracteren (aflevering 1, 2018) een samenvatting van recente jurisprudentie hierover.

 

Lees hier het artikel.