Alejandro Escamilla 22 Copy

HET POSTCONTRACTUELE NON-CONCURRENTIEBEDING IN DE FRANCHISEOVEREENKOMST: EEN UPDATE

15 april 2015

In aflevering 1, 2015 Contracteren bespreekt mr. J.H. Kolenbrander enkele uitspraken die zien op het postcontractuele non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst.

In een eerder artikel in dit tijdschrift is reeds de (juridische) stand van zaken weergegeven ten aanzien van het postcontractuele non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst. Sinds de publicatie van dat artikel zijn in de rechtspraak in dat kader nog diverse uitspraken gedaan die van belang kunnen zijn. De onderhavige bijdrage zal thematisch enkele van die uitspraken bespreken en is aldus bedoeld als aanvulling op eerdergenoemd artikel.

Klik HIER om het volledige artikel te lezen.