WETTELIJKE VERANKERING NEDERLANDSE FRANCHISE CODE

19 oktober 2016

 

Het zal u niet zijn ontgaan: Minister Kamp heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor een stuk zelfregulering binnen de Nederlandse franchise sector, wat in februari 2016 is uitgemond in de (concept) Nederlandse Franchise Code (NFC).

Deze NFC geeft gedragsregels voor franchisegevers en franchisenemers bij het aangaan, uitvoeren en beëindigen van een franchiseovereenkomst. Ook de rechten en plichten van beide partijen zijn erin opgenomen.

Voor het geval de sector zou weigeren deze NFC te omarmen, liet Kamp direct weten de mogelijkheid te onderzoeken om de NFC wettelijk te verankeren. Opmerkelijk, aangezien de NFC nu juist in het kader van de zelfregulering is opgesteld om specifieke wetgeving op het gebied van franchise te voorkomen.

Opmerkelijk of niet, terwijl de discussie over de inhoud van de NFC nog volop gaande is, heeft Minister Kamp afgelopen woensdag aan de Tweede Kamer laten weten dat de NFC daadwerkelijk wettelijk verankerd gaat worden

nieuwsbericht: minister kamp verankert franchisecode in wet

nieuwsbrief NFV

Hierbij heeft Minister Kamp de Tweede Kamer beloofd zich tot het uiterste in te spannen om nog voor 15 maart 2017 een wetsvoorstel in te dienen.

Hoewel er nog veel onduidelijk is over de uiteindelijke inhoud van de NFC, de wijze waarop de wettelijke verankering exact zal gaan plaatsvinden en het moment waarop dit gaat gebeuren, kunnen de franchiseorganisaties in Nederland zich wat ons betreft niet permitteren om (nog langer) een afwachtende houding aan te nemen. Wat staat er nu eigenlijk precies in de NFC? Moet de bestaande overeenkomst worden aangepast of is deze reeds NFC-proof? Hoe zit het met verlengingen of nieuw te contracteren franchisenemers? Wat zijn de consequenties van de wettelijke verankering? Er zijn nu al een aantal organisaties die de NFC onderschrijven en ook in de praktijk toepassen. Vanaf tenminste het moment dat de wettelijke verankering een feit is, dienen franchisegevers voor nieuwe franchisenemers of het verlengen van bestaande overeenkomsten te beschikken over een franchiseovereenkomst die voldoet aan hetgeen is bepaald in de NFC. Franchisegevers dienen dus op korte termijn actie te ondernemen.

 

 

Photo 1546521343 4Eb2c01aa44b